dimarts, 18 novembre de 2014

Love at first sight: Prestatgeries String / Estanterías String


Avui inauguro secció al blog, "Love at first sight" o el que és el mateix, amor a primera vista. Serà una secció de tots aquells articles de decoració que només veure'ls et quedes eclipsada per ells i et creen un irrefrenable sentiment de necessitat i possessió. Aquells articles que passen a estar en un lloc privilegiat de la meva Wish List per quan comenci a decorar la meva futura casa.

Hoy inauguro sección en el blog, "Love at first sight" o lo que es lo mismo, amor a primera vista, flechazo. Será una sección de todos aquellos artículos de decoración que sólo verlos te quedas eclipsada por ellos y te crean un irrefrenable sentimiento de necesidad y posesión. Aquellos artículos que pasan a estar en un lugar privilegiado de mi Wish List para cuando empiece a decorar mi futura casa.

Això mateix em va passar quan vaig descobrir les prestatgeries String, dissenyades pel suec Nils Strinning a finals dels anys 40. En més de 60 anys han passat de ser un concepte innovador a convertir-se en una de les peces més estimades del disseny escandinau clàssic. Són pràctiques, senzilles i boniques. A més pots muntar-les al teu gust i depenent de l'espai que disposis pots afegir-hi calaixeres o més prestatges obtenint una varietat quasi infinita de combinacions.

Esto mismo me pasó cuando descubrí las estanterías String, diseñadas por el sueco Nils Strinning a finales de los años 40. En más de 60 años han pasado de ser un concepto innovador a convertirse en una de las piezas más queridas del diseño escandinavo clásico. Son prácticas, sencillas y bonitas. Además puedes montarlas a tu gusto y dependiendo del espacio que dispongas puedes añadir cajones o más estantes obteniendo una variedad casi infinita de combinaciones.
1.2.3.4.5.6.7.8

Impossible no enamorar-se d'elles, veritat?

Imposible no enamorarse de ellas, verdad?


dijous, 30 octubre de 2014

#elretopinterest: Decorar calabazas

Aquest mes si que he arribat per #elretopinterest!!! Últimament no arribava mai, perquè quan m'acordava ja no tenia temps per posar-me a fer res.
Bé, per a aquest mes, ja que estem a la tardor (encara que el temps vulgui tornar-nos bojos i intentar fer-nos creure el contrari...) la manualitat proposada ha estat decorar una carbassa.

Este mes si que he llegado para #elretopinterest!!! Últimamente no llegaba nunca, porque cuando me acordaba ya no tenía tiempo para ponerme a hacer nada.
Bueno, para este mes, ya que estamos en otoño (aunque el tiempo quiera volvernos locos e intentar hacernos creer lo contrario...) la manualidad propuesta ha sido decorar una calabaza.


Sempre m'havia fet il·lusió carvar una carbassa però ho veia una cosa molt complicada i sempre pensava "uff em quedarà un xurro, passo, passo". Així que en veure el repte vaig dir, vinga, anem a ser valents i anem a provar, total si em surt tan tan mal... aquí no ha passat res i santes pasqües... hahahaha.

Siempre me había hecho ilusión carvar una calabaza pero lo veía algo muy complicado y siempre pensaba "uff me quedará un churro, paso, paso". Así que al ver el reto dije, venga, vamos a ser valientes y vamos a probar, total si me sale tan tan mal... aquí no ha pasado nada y santas pascuas... hahahaha.

Així que em vaig posar en marxa i com a bon repte Pinterest, em vaig anar a la susdita xarxa social i em vaig posar a buscar carbasses carvades i tutorials que m'expliquessin com carvar-les. Buscava algun tipus de plantilla geomètrica o amb algun dibuix bonic, perquè si em quedava bé la volia posar de decoració a casa, i la típica cara que se'ls fa no em convencia...

Así que me lié la manta a la cabeza y como buen reto Pinterest, me fui a la susodicha red social y me puse a buscar calabazas carvadas y tutoriales que me explicaran como carvarlas. Buscaba algún tipo de plantilla geométrica o con algún dibujo bonito, porque si me quedaba bien la quería poner de decoración en casa, y la típica cara que se les hace pues como que no me convencía...


Així que buscant buscant... vaig trobar una carbassa de la súper coneguda Marta Stewart i vaig dir, aquesta, aquesta m'encanta (ja que em poso, em poso amb un disseny d'ella... no? hahahahaha).

Así que buscando buscando... encontré una calabaza de la archi conocida Marta Stewart y dije, ésta, ésta me encanta (ya que me pongo, me pongo con un diseño de ella... no? hahahahaha).

Mirant tutorials per saber com carvar-la, vaig veure que venen uns kits especials amb les eines per carvar-les, però vaig passar de comprar-los, així que em vaig apanyar amb el que tenia per casa... Vaig fer servir ganivets, culleres per buidar, una agulla per marcar la plantilla en la carbassa i gúbies que ja tenia de carvar segells.

Mirando tutoriales para saber como carvarla, vi que venden unos kits especiales con las herramientas para carvarlas, pero pasé de comprarlos, así que me apañé con lo que tenía por casa... Usé cuchillos, cucharas para vaciar, una aguja para marcar la plantilla en la calabaza y gubias que ya tenía de carvar sellos.


Primer de tot vaig comprar la carbassa, a això si que li vaig fer cas en el que posava en els tutorials i vaig comprar una carbassa americana, que no estan tan plenes per dins i són més fàcils de buidar. Per aquestes dates en qualsevol fruiteria la podreu trobar, a més vénen ja identificades amb un packaging de Halloween, a mi no em va resultar difícil de trobar.

Primero de todo compré la calabaza, a eso si que le hice caso en lo que ponía en los tutoriales y compré una calabaza americana, que no están tan llenas por dentro y son más fáciles de vaciar. Por estas fechas en cualquier frutería la podréis encontrar, además vienen ya identificadas con un packaging de Halloween, a mí no me resultó difícil de encontrar.

I una vegada buidada em vaig posar a la feina. Haig de reconèixer que pensava que seria més difícil, però més o menys és com carvar segells. Ara això si, cal tenir més paciència que un sant i dedicar-li unes hores, perquè la meva estona llarga em vaig tirar... ^^

Y una vez vaciada me puse manos a la obra. He de reconocer que pensaba que sería más difícil, pero más o menos es como carvar sellos. Ahora eso si, hay que tener más paciencia que un santo y dedicarle unas horas, porque mi rato largo me tiré... ^^


Una vegada carvada, es recomana perquè duri més i no es torni lletja, untar-li vaselina a les zones carvades, per hidratar-la i que et duri una miqueta més.

Una vez carvada, se recomienda para que dure más y no se vuelva fea, untarle vaselina a las zonas carvadas, para hidratarla y que te dure un poquito más.

I una vegada llestanomés cal buscar-li un lloc privilegiat a casa per lluir-la i encendre-la. Es recomana també que la espelma sigui de led, per exemple. Millor que no siguin espelmes normals per evitar accidents.

Y una vez lista solo hace falta buscarle un sitio privilegiado en casa para lucirla y encenderla. Se recomienda también que la vela sea de led. Por ejemplo, mejor que no sean velas normales para evitar accidentes.


Si voleu la plantilla de la Marta Stewart que jo he utilitzat per carvar la carbassa, la podeu trobar aquí.

Si queréis la plantilla de Marta Stewart que yo he utilizado para carvar la calabaza, la podéis encontrar aquí.

Que us ha semblat? Heu carvat carbasses alguna vegada? Us animeu a fer-ho?

¿Que os ha parecido? ¿Habéis carvado calabazas alguna vez? ¿Os animáis a hacerlo?


Feliç Castanyada - Halloween a tots!!!

¡¡¡Feliz Castañada - Halloween a todos!!!


dimecres, 29 octubre de 2014

Singulares Inventory Room


M'encanta aquesta època de l'any. M'encanta perquè és una època plena d' esdeveniments, showrooms, festivals, fires... En definitiva plans de cap de setmana que no penso perdre'm! ^^ A mi m'encanten, però també és veritat que a la meva targeta de crèdit no li agraden tant... :P

Me encanta esta época del año. Me encanta porque es una época llena de acontecimientos, showrooms, festivales, ferias... En definitiva planes de fin de semana que no pienso perderme! ^^ A mí me encantan, pero también es verdad que a mi tarjeta de crédito no le gustan tanto... :P


I la primera que hi ha, és la d'aquest cap de setmana: Singulares Inventory Room, organitzada per la revista de decoració online Singulares Mag, que aquestes alçades imagino que tothom ja coneix. És un esdeveniment on trobaràs tot de troballes decoratives precioses i molt "Pinterestonianes".

Y la primera que hay, es la de este fin de semana: Singulares Inventory Room, organizada por la revista de decoración online Singulares Mag, que a estas alturas imagino que todo el mundo ya conoce. Es un acontecimiento donde encontrarás todo de hallazgos decorativos preciosos y muy "Pinterestonianos".


El Singulares Inventory Room estarà a Barcelona els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre a Ailaic. Un antic garatge de 325 m2 amb altíssims sostres i abundant llum natural, amb parets de totxo vist i una preciosa estructura industrial.

Singulares Inventory Room estará en Barcelona los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a Ailaic. Un antiguo garaje de 325 m2 con altísimos techos y abundante luz natural, con paredes de tocho visto y una preciosa estructura industrial.


És la segona edició del Singulares Inventory Room, la primera es va dur a terme a Madrid, i va ser tot un èxit, aquí podeu llegir una crònica de l'edició passada.

Es la segunda edición del Singulares Inventory Room, la primera se llevó a cabo en Madrid, y fue todo un éxito, aquí podéis leer una crónica de la edición pasada.


A més, en aquesta ocasió han preparat alguns tallers amb talleristes d'alçada com la Neus de Crea Recicla i Decora o la Manuela de Gang and the Wool, entre d'altres.

Además, en esta ocasión han preparado algunos talleres con talleristas de altura como Neus de Crea Recicla y Decora o Manuela de Gang and the Wool, entre otros.

I si no teníeu prou amb tot això, també estaran els nois de Caravan Made amb la seva deliciosa oferta gastronòmica!

Y si no teníais bastante con todo esto, también estarán los chicos de Caravan Made con su deliciosa oferta gastronómica!


Totes les fotos han estat facilitades per Singulares Mag / Todas las fotos han sido faciclitadas por Singulares Mag.

Què us sembla? Teniu plans per aquest cap de setmana? Us apunteu? A mi ja sabeu on podeu trobar-me! ;)

¿Qué os parece? ¿Tenéis planes para este fin de semana? ¿Os apuntáis? ¡A mí ya sabéis donde podéis encontrarme! ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis